Thaiboksing Elite – Frontline muay thai

Thaiboksing Elite

Dette er et ekstra tilbud til de som virkelig satser på thaiboxing å det stilles krav til nivå og erfaring. Dette partiet er det instruktørene som avgjør om du er klar for.

X